Jdi na obsah Jdi na menu
 Modlitba matky za materstvo, Ó, dobrý svätý Gerard, mocný orodovník pred Bohom, ty aj v našej dobe sa prihováraš o zázraky. Vzývam ťa a hľadám tvoju pomoc.
Ty si na zemi vždy plnil Božie plány, pomôž mi, aby som aj ja vždy hľadala a plnila svätú Božiu vôľu. Pros Pána života, od ktorého je pochádza každé otcovstvo, aby ma urobil plodnou, aby som mohla Bohu vychovať deti v tomto živote a dedičov jeho slávneho kráľovstva v budúcom svete.
Amen.
sv. Gerard, ty čo si svojim príhovorom, svojimi zásluhami a láskavosoťu nespočetné srdcia priviedol k Bohu, ty, čo si bol vyvolený za útechu zarmútených, útočisko chudobných, lekára chorých, ty, čo dávaš plakať od radosti tým, čo si ťa uctievajú, vypočuj prosím prosbu, s ktorou sa s dôverou k tebe obraciam.Čítaj v mojom srdci a viď, koľko trpím.Čítaj v mojej duši a uzdrav ma, posilni ma a poteš ma.Ty, čo poznáš môj zármutok, ako ma môžeš viedieť toľko trpieť bez toho, aby si mi prišiel na pomoc? Gerard, príď mi rýchlo na pomoc! Gerard, daj, aby som aj ja bol /a / v počte tých, ktorí s tebou milujú, chvália a ďakujú Bohu. Daj, aby som tvoje milosrdenstvá mohol / mohla / ospevovať spolu s tými, ktorí ma milujú a obetujú sa za mňa. Čo ťa to stojí vypočuť ma? Neprestanem ťa vzývať, dokiaľ ma úplne nevypočuješ. Je pravda, že si nezasluhujem tvoju láskavosť, ale vypočuj ma pre lásku, ktorú prechovávaš k Ježišovi a Márii. Amen.
3 x Otčenáš a Raduj sa Bohorodička / Raduj sa nebies Kráľovná / ( ďalej je na lístočku napísané, že ak sa uvedenú modlitbu pomodlíš 9 dní po sebe, vykonáš tak deviatnik - novénu k sv. Gerardovi )

Svätý Gerard,
prosím ťa, ty silný orodovník pred trónom Boha, vypočuj moju prosbu, s ktorou sa k tebe obraciam. Prihovor sa prosím za mňa u nášho Pána, ktorý ma požehnal a vďaka ktorému sa zrodil v mojom lone nový život. Prihovor sa prosím u nášho Boha za zdravie moje i dieťatka, ale aj za zdravie môjho manžela a našich blízkych, ty patrón rodín. Svätý Gerard, vypros v mojom mene u Boha všetko potrebné k šťastnému tehotenstvu i materstvu. Ochraňuj mňa i dieťa v mojom lone od všetkého nebezpečenstva a dožič mi radovať sa z materstva. Daj, aby sme už onedlho mohli Bohu ďakovať za Jeho lásku v objatí s našimi deťmi. Ďakujem ti, že odovzdáš môj pozdrav aj nebeskej Matka, ktorú milujem.
Obrazek

 

  


SV. JANA MOLLA
[Ioanna Molla]

28. DUBNA - PŘIPOMÍNKA
lékařka a obětující se matka


CHARAKTERISTIKA
Úmrtí:1962
Patron:Osvědčila se jako pomocnice při obtížích v těhotenství, při porodu a manželských problémech. Mnohým ženám vyprosila sílu říci „ano“ k počatému životu.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA
„Jeden úsměv pro Boha, od kterého pochází každá milost. Jeden úsměv pro Matku Boží, náš vzor. Jí máme připodobnit svůj život. Jeden úsměv pro každého, koho dnes potkáme!“ to patřilo k zaznamenaným předsevzetím sv. Jany Mollové a je vhodným předsevzetím i pro můj den.

„Ježíši, dej mi vytrvalost v tom, co jsem si stanovila, a učiň, abych vždy plnila Tvou vůli.“ To bylo modlitbou 15tileté Jany a podobně potřebujeme prosit i my.

Bože, Tys dal své služebnici Janě Mollové správné poznání a naplnil jsi ji silou své lásky, pro kterou neváhala přinést oběť svého života; prosíme Tě: nauč i nás poznávat Tvou vůli, abychom tak jako ona žili příkladným křesťanským životem. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

13.6. Svatý Antonín z Padovy

Je patronem :
za znovunalezení ztracených věcí; milujících, manželství, žen a dětí, těhotných žen, za šťastný porod, proti neplodnosti; starých lidí; chudých; cestujících; pekařů, horníků, lodníků, námořníků, trosečníků, pastýřů vepřů, pošťáků a pracujících na poště; proti horečce, proti nemocem dobytka, proti moru; proti ztroskotání lodi, proti válečným útrapám, pomocník v každé nouzi; františkánů; zvířat, koní; / proti lichvě a úrokům /*;

19.3. Svatý Josef
Je patronem :
bratrstev a řeholních společností, pojmenovaných po něm; karmelitánů; manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže a sirotků; panenství; dělníků, řemeslníků, tesařů, dřevorubců, truhlářů, kolářů, inženýrů, hrobníků, vychovatelů; cestujících; vyhnanců; ochránce při očních chorobách; při pokušeních; v zoufalých situacích; při bytové nouzi; patron umírajících a za dobrou smrt

Panna Maria - sama měla v těhotenství velké problémy, nejdřív nebylo jisté, že jí Josef uvěří a zda nebude ukamenována, později musela těsně před porodem daleko cestovat a dítě se jí nenarodilo normálně v místnosti, ale ve chlévě.

sv.Alruna - je patronkou nastávajících matek. Žila v 11. století a lid ji vyhledával jako rádkyni.