Jdi na obsah Jdi na menu
 


Já... odevzdávám se tobě...
a přijímám tě za manžela.
Slibuji, že ti zachovám lásku,
úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím,
a že s tebou ponesu
všechno dobré i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh.

Obrázky a Animace

Nejlepší obrázky pro Životní moudra

Má nejdražší …………, slibuji Ti v tento den, že Tě budu milovat a ctít po celý svůj život. Budu Ti oporou a dobrým manželem tak, aby si se mnou byla šťastná.
obrátíš se k nevěstě:
Můj milovaný ……….., beru si Tě dnes za manžela a slibuji Ti, že Tě budu milovat v časech dobrých i zlých. Budu dělat vše pro to, aby si nikdy nepochyboval o mé lásce, úctě a respektu k Tobě. Budu se snažit být Ti oporou v nesnázích. Pro to, aby si se mnou byl šťastný; udělám vše, co budu moci.


Milá …………., beru si tě za manželku,vážím si tě, budu ti věrný a budu dobrým otcem našich dětí. Budu dělat vše, co je v mých silách, abys byla šťastná.
obrátíš se k nevěstě:
Milý …………, beru si tě za svého manžela, vážím si tě. Chci s tebou žít, milovat tě a starat se o to, aby náš domov neopouštělo štěstí a spokojenost.

Já .....
odevzdávám se tobě .....
a přijímám tě za manželku (manžela).
Slibuji věrnost v časech dobrých i zlých,
ve zdraví i nemoci,
v hojnosti i nedostatku.
Chci tě milovat a ctít po celý svůj život,
dokud nás smrt nerozdělí.

MANŽELSKÝ SLIB
A. Já, _____, beru si tebe, _____, za svou ženu/muže, abys byla matkou mých dětí,
abys v mém srdci byla mi společnicí, aby ses smála se mnou v radosti, abys se mnou
smutnila v zármutku, abys se mnou rostla v lásce, abychom společně jako rodina
pomáhali i druhým, pokud oba naživu budeme.
B. Já, _____, beru si tebe, _____, za svou ženu/muže, abychom od teď sdíleli jednu
cestu, ať život je lehký nebo nelehký. Ať se máme dobře nebo nedobře, ať jsme
zdrávi nebo nemocni, budu Tì milovat do konce našich dnů.
C. Já, _____, tebe žádám, _____, aby ses stala mou ženou/mužem, abychom spolu
sdíleli posvátnou úmluvu manželství. Budu Tì milovat, pečovat o Tebe když toho
bude zapotřebí, budu Tì ctít a vážit si Tì, ať v dobách příznivých nebo v době nouze,
v radosti i zármutku, a budu Ti věrný do konce našich dnů.
D. Beru si Tì, _____, za svou ženu/muže, abych Tì mohl milovat dnes a navždy. Budu
Tì milovat když budeme spolu i když nás život rozdělí, když život bude snadný i když
bude těžký. Budu ctít Tvé životní cíle a sny a pomáhat Ti následovat je. Budu se
snažit být vůči Tobě otevřený a upřímný. Toto Ti teď slibuji z hloubi svého srdce.
E. _____, Tebe jsem si vyvolila jako svého partnera, abych s Tebou sdílela život v
naději i štědrosti, abych s Tebou sdílel své zármutky i radosti. Budu s Tebou i když
Tobě bude smutno nebo když se budeš radovat. Přijímám Tì jako svého druha pro
všechny roky budoucnosti.
F. Ve jménu božím a všeho co je svaté, já, _____, beru si tebe, _____, za svou
ženu/muže, abychom od teď sdíleli jednu cestu životem. Toto je můj slib, který Ti
teï dávám.
G. Beru si tì, _____, za svou ženu. Díky tobě jsem si uvědomil, že smysl života je v
lásce a vzájemném porozumění. Díky tobě vím, že láska je to hlavní, za co stojí v
životě bojovat. S tebou chci zažívat tu čistou upřímnost a smích. Chci vedle tebe
růst, jako ty vedle mne, bez nenávisti a lži. Vím, že mohou nastat i nelehké chvíle,
ale současně vím, že s tebou se budou překonávat mnohem snadněji. A vím, že
spoleěně pak naši lásku předáme našim dětem a budeme jim oporou.
H. Já, _____, beru si tebe, _____, za svého muže. Jsi mým dechem, myšlenkou,
vědomím i nevědomou intuicí, mou láskou, smyslem života, jeho naplněním. Ty jsi
mě probudil pro lásku a život. S tebou prožívám něco, co je zcela mimo rámec
chápání a popsatelnosti. S tebou chci mít a vychovat děti. S tebou chci prožít a
sdílet všechny dny mého života a s tebou chci zestárnout. Budu vždy při tobě stát a
milovat tě. Nechci tě nikdy zklamat, jakkoliv... a budu pro to dělat vše, co bude v
mých silách.

VÝMĚNA PRSTENů
A. Dávám ti tento prsten jako symbol naší lásky a začátek našeho společného života.
B. _____, dávám Ti tento prsten jako znak mé lásky a věrnosti.
C. S tímto prstenem Ti dávám i příslib mé lásky a věrnosti.
D. Dávám Ti tento prsten jako symbol naší lásky a začátek našeho nového společného
života.
E. _____, přijmi prosím tento prsten jako znamení naší úmluvy lásky, kterou dnes
uzavíráme.